Het probleem en aanpak

In veel landen is de speelruimte voor degenen die opkomen voor mensenrechten beperkt. Wetgeving en overheidsoptreden leggen de vrijheid van meningsuiting van lokale activisten en het maatschappelijk middenveld aan banden. In sommige landen, zoals China en Saudi-Arabië, is deze repressie al decennia aan de gang. In andere landen, waaronder Rusland en Turkije, zien we de laatste jaren een intensivering van het monddood maken van de civil society. Op het gebied van vrijheid van meningsuiting richt Amnesty Nederland zich op vijf strategische landen: Rusland, China, Indonesië, Saudi-Arabië en Turkije. Een belangrijk aandachtspunt binnen deze landenprogramma’s is de implementatie door Nederland van de EU-Richtlijnen voor mensenrechtenverdedigers. Dit zijn concrete instrumenten die de EU-lidstaten hebben afgesproken om het werk en de veiligheid van mensenrechtenverdedigers te ondersteunen. In veel landen worden deze niet consistent toegepast.

 

Wat doen we eraan ?