Het probleem en aanpak

Mede door oorlogen en conflicten in onder meer Syrië, Irak, Afghanistan, Eritrea en Sudan is het aantal vluchtelingen tot recordhoogte gestegen. Wereldwijd zijn er 60 miljoen mensen op de vlucht. De buurlanden van Syrië kunnen de grote aantallen vluchtelingen niet aan: er is een groot tekort aan werk, onderwijs en voedsel. Dat komt mede doordat de internationale gemeenschap niet genoeg geld overmaakt naar VN-hulpprogramma’s voor vluchtelingen. Door deze uitzichtloze situatie reizen veel vluchtelingen door naar Europa. Maar Europa heeft de buitengrenzen afgesloten, waardoor zij gedwongen worden gevaarlijke, illegale routes te nemen. Onderweg vallen veel doden. En ook in Europa worden de vluchtelingen niet altijd menswaardig behandeld. Daarnaast worden mensenrechten van mensen die niet (meer) in Nederland mogen verblijven onvoldoende gerespecteerd. Mensen kunnen te makkelijk in vreemdelingendetentie of zonder voorzieningen op straat terechtkomen.

 

Wat doen we eraan?