Police and Human Rights Programme

Wat gaan we eraan doen?

Hoe ver zijn we gekomen in 2015?

In september 2015 publiceerde het Police and Human Rights Programme (PHRP) de Guidelines for the Implementation of the UN Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials. Het primaire doel van die publicatie is overheden te beïnvloeden en te ondersteunen bij hun taak om deze basic principles van de VN, die in 2015 25 jaar bestonden, in hun beleid en praktijk te implementeren. Maar de publicatie is ook een belangrijk instrument voor Amnesty-afdelingen die zaken van bijvoorbeeld excessief politiegeweld onderzoeken en willen aankaarten. Resultaat: Zo gebruikt Amnesty USA de Guidelines in haar onderzoeken naar het Amerikaanse politieoptreden. Ook andere instanties gebruiken en verspreiden de Guidelines, waaronder de Speciale VN-Rapporteur inzake buitengerechtelijke executies en de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR. De publicatie was het resultaat van een twee jaar durend project.

Om de expertise op het gebied van politiewerk binnen de internationale Amnesty-beweging te versterken, gaven we trainingen aan medewerkers van de nieuwe regionale Amnesty-kantoren (‘hubs’) in Hongkong en Johannesburg. In 2014 hadden we dat al gedaan voor de medewerkers van de regionale kantoren in Dakar en Nairobi. Aan de trainingen namen ook medewerkers van andere Amnesty-afdelingen uit de regio deel.

Evaluatie

Het succes van het Guidelines-project was een zeer positief resultaat van het PHRP-werk in 2015. Doordat dit project veel capaciteit van het PHRP-team vroeg, moest een aantal voorgenomen projecten worden uitgesteld tot 2016, waaronder een over politie en minderheden, en een database met normstellende documenten over het thema politie en mensenrechten. De specifieke kennis en expertise van het team over politiewerk en het trainen van activisten om beter op politiegerelateerde onderwerpen te kunnen werken, staat hoog in het vaandel in de internationale mensenrechtenbeweging. Dit blijkt uit de vele (trainings-)verzoeken die het team ook weer in 2015 kreeg. Om de impact van het werk en de trainingen verder te vergroten, zal specifieker in kaart worden gebracht hoe activisten na deelname aan een training in het werken op politiegerelateerde onderwerpen verder ondersteund kunnen worden.

Hoe gaan we verder in 2016?

De nadruk van het Police and Human Rights Programme ligt in 2016 op de toepassing van geweld door de politie en op ‘accountability’. Ook levert het programma een bijdrage aan de ondersteuning van mensenrechtenactivisten binnen Amnesty en daarbuiten, zodat ze hun werk met betrekking tot de politie effectiever kunnen uitvoeren. In 2016 zal het programma waarschijnlijk zelf ook een aantal projecten uitvoeren/opzetten (onder andere in samenwerking met de regionale Amnesty-kantoren en nationale secties), waaronder mogelijk in de VS en Zuid-Korea. Deze projecten hebben onder meer tot doel lokale activisten beter in staat te stellen lobby en advocacy-activiteiten uit te voeren met betrekking tot politiegeweld en accountability. Daarnaast zal deel 3 in de Short Paper-serie verschijnen, over ‘Police and Minorities’.