Het probleem

In veel landen waar de problemen op mensenrechtengebied het grootst zijn, is de bevolking zich onvoldoende bewust van haar rechten. Om daar iets aan te doen heeft Amnesty Nederland twee programma’s om de kennis, capaciteit en slagkracht van lokale mensenrechtenbewegingen te versterken. Het Police and Human Rights Programme richt zich op het probleem van wetshandhavers die de mensenrechten schenden en daarvoor vaak niet worden vervolgd. Door trainingen en het ontwikkelen van publicaties en richtlijnen, helpen we lokale mensenrechtenverdedigers een rol te spelen in het tegengaan van deze schendingen. Met Huricap (Human rights capacity-building programme) werken we samen met lokale partnerorganisaties in fragiele regio’s in Afrika. Met het programma willen we de capaciteit van lokale mensenrechtenorganisaties in het monitoren, documenteren en rapporteren van mensenrechtenschendingen versterken, het activisme in gemeenschappen bevorderen, en mensen beter in staat stellen hun rechten te claimen.