Samenwerkingspartners

Dit overzicht beperkt zich tot de belangrijkste samenwerkingsverbanden, waarbij meerdere afdelingen betrokken zijn en/of met een financiële omvang van meer dan € 10.000 per jaar.

 

Samenwerking gericht op financiering

Amnesty Nederland krijgt financiële steun van:

 • Adessium Foundation
 • ASN Bank
 • Flexi-Plan
 • Ministerie van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (MFS-II)
 • Hartstra Stichting
 • Nationale Postcode Loterij
 • Open Society Foundations
 • Stichting Retourschip
 • Triodos Bank

 

Samenwerking met zuidelijke partners

Amnesty Nederland werkt samen met:

 • KontraS (Indonesië)
 • Northern Uganda Human Rights Partnership, olv. GWED-G (Uganda)
 • Protection International (DRC/Brussels)
 • Assodip (DRC)
 • Ufarep (DRC)
 • ‘Accessing Justice in Rural Sierra Leone’ Coalition (Sierra Leone)
 • South Kordofan and Blue Nile Monitoring Network (Sudan)
 • Twungurane Coalition (Burundi), olv. COPED-Burundi
 • International Youth Human Rights Movement (Rusland)
 • South Sudan Law Society (South Sudan)
 • Karamoja Human Rights Consortium olv. DADO (Uganda)

 

Samenwerking met nationale Amnesty-afdelingen

Amnesty Nederland werkt vooral samen met:

 • Amnesty International Vlaanderen
 • Amnesty International Turkije
 • Amnesty International Moskou/Rusland
 • Amnesty International Mali
 • Amnesty Brazilië

 

Coalities

Amnesty Nederland doet mee aan:

 • Geen kind in de cel
 • #WithSyria
 • Control Arms Campaign

 

Platforms

Amnesty Nederland maakt deel uit van:

 • Breed Mensenrechten Overleg
 • Breed Mensenrechten Overleg Nederland
 • Breed NGO-overleg Indonesië
 • Colombia platform
 • DRC Congo Platform
 • MVO Platform
 • Platform Mensenrechteneducatie

Institutionele samenwerkingsverbanden

Amnesty Nederland werkt samen met:

 • Dutch Dialogue Marketing Association (DDMA)
 • De Balie inzake de Vrijheidslezingen
 • COC inzake het Pride Fonds
 • FNV Mondiaal, PAX, Milieudefensie, Oxfam Novib en de Dierenbescherming inzake de Eerlijke Bankwijzer en de Eerlijke Verzekeringswijzer
 • FNV, NIMD, Free Press Unlimited, Hivos, ActionAid, ICCO en Oxfam Novib inzake Zimbabwe Watch
 • Goede Doelen Nederland
 • GPPAC, PAX en Free Press Unlimited inzake “Freedom from Fear” alliantie
 • Lowlands
 • Lawyers 4 Lawyers
 • Nationaal Comité 4 en 5 mei
 • Open Society Justice Initiative, Control Alt Delete (Blikopeners/IZI-Solutions) en Radar inzake programma “Etnisch profileren”
 • Peace Brigades International
 • Pinkpop
 • Rechters voor Rechters
 • Protestantse Diakonie Amsterdam, Dokters van de Wereld, INLIA, Kerk in Actie en Stichting LOS inzake project “Mensen zonder verblijfsrecht”
 • Human Rights Watch, Supporters Direct Europe, Terre des Hommes, Transparency International Germany, International Trade Union Confederation, Fédération Internationale des Associations de Footballeurs Professionnels, UNI World Athletes inzake “Sport and Rights Alliance”.
 • Stichting Movies that Matter
 • Stichting Vredeswetenschappen en de Rotterdam School of Management inzake de instelling van de Leerstoel International Business and Human Rights aan de Rotterdam School of Management
 • VluchtelingenWerk, Pharos, SMAK, Stichting Arq, ASKV en Johannes Wier Stichting inzake het instituut voor Mensenrechten en Medisch Onderzoek (iMMO)
 • Verzetsmuseum
 • VNG, College voor de Rechten van de Mens, University College Roosevelt (Universiteit Utrecht), en Gemeente Utrecht in het Netwerk Mensenrechten Lokaal
 • Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM)
 • Anne Frank Stichting
 • Humanity House
 • College voor de Rechten van de Mens, VOS/ABB, Vereniging Openbaar Onderwijs, Stichting Leerplan Ontwikkeling, KPC Groep, Anne Frank Stichting en Humanity House inzake Mensenrechteneducatie
 • Zwarte Cross (de Feestfabriek).