Relatie met belanghebbenden

Amnesty Nederland heeft met verschillende groepen belanghebbenden te maken.

Belanghebbenden voor wie, en vaak ook met wie, wij ons werk doen zijn:
Slachtoffers van mensenrechtenschendingen. Wij betrachten de grootst mogelijke zorgvuldigheid aangaande hun veiligheid en privacy.
Mensenrechtenorganisaties en mensenrechtenverdedigers die door ons worden ondersteund. Meer en meer leggen wij deze samenwerking contractueel vast.
Amnesty-afdelingen buiten Nederland waarmee wij bilateraal samenwerken. De aard van deze samenwerking leggen wij in onderling overleg vast.

Belanghebbenden met wie wij ons werk doen zijn:
Leden en donateurs. Wij informeren hen over campagnes, acties, plannen en resultaten. Leden ontvangen naar behoefte onze bladen. Leden kunnen invloed uitoefenen door hun stem uit te brengen bij verkiezingen en zich verkiesbaar te stellen voor de Ledenraad. Aan donoren die aan een specifiek project steun geven wordt periodiek gerapporteerd over de voortgang.
Actieve leden, , lokale groepen, vrijwilligers en activisten. Ons werk en onze acties zijn alleen mogelijk door de vele betrokken mensen in het land die zich inzetten voor mensenrechten. Zij worden op verschillende manieren geïnformeerd over ons werk en mogelijkheden zich in te zetten voor Amnesty. Bijvoorbeeld via onze website, sociale media, nieuwsbrieven en het blad Wordt Vervolgd. Via die kanalen leggen wij ook verantwoording af over ons werk.
Samenwerkingspartners. Inhoudelijke en financiële samenwerkingen worden in een contract of anderszins schriftelijk vastgelegd en regelmatig gezamenlijk geëvalueerd. In het jaarverslag wordt per type samenwerking een overzicht gegeven van de organisaties waarmee wij samenwerken. Lees meer over onze samenwerkingspartners in het hoofdstuk ‘Ons werk’ (Onze werkwijze) en zie het overzicht van de belangrijkste samenwerkingsverbanden in de bijlage.
Publiek. Via onze website kan het publiek informatie vinden over ons werk. Vragen, klachten of suggesties kunnen via de website, schriftelijk of telefonisch worden gesteld of ingediend. Met klachten wordt omgegaan volgens een klachtenprotocol. Lees meer over deze procedure in hoofdstuk ‘Over Amnesty’. Wij brengen regelmatig persberichten uit over ons werk. Eenmaal per twee jaar doen wij een breed imago-onderzoek over kennis over en waardering van ons werk door het Nederlandse publiek en door onze leden. Tussentijds wordt verdiepend onderzoek gedaan.