Onderzoek

Goede en betrouwbare informatie vormt de basis van ons werk. Amnesty-onderzoekers verzamelen gegevens over schendingen van mensenrechten. Zij spreken met slachtoffers, getuigen, advocaten en artsen, onderzoeken gevangenisomstandigheden, wonen rechtszaken bij en doen veldonderzoek. Ze gebruiken digitale informatie, zoals satellietbeelden, analyseren gegevens, doen forensisch onderzoek, en leggen dit op foto’s vast. De onderzoeksgegevens worden openbaar gemaakt in onze rapporten en vormen de basis voor al onze activiteiten. In 2015 brachten we honderd rapporten uit met daarin de bevindingen van onze onderzoekers.

Amnesty Nederland deed in 2015 onderzoek naar schendingen in ons land. Samen met Dokters van de Wereld en de Stichting LOS bracht Amnesty Nederland in maart een rapport uit over isolatie in vreemdelingendetentie. Naar aanleiding hiervan besloot staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie voor een snelle ingebruikname van bodyscans die visitaties deels overbodig maken. Amnesty Nederland publiceerde daarnaast een onderzoek waarin werd geconcludeerd dat de voorzieningen uit het bed-bad-brood akkoord voor ongedocumenteerden niet voldoen aan de mensenrechtennormen. Met het rapport Spreken is zilver, zwijgen is fout werd onderzocht wat de Nederlandse inzet is voor mensenrechtenverdedigers in Saudi-Arabië. De conclusie spreekt voor zich: ‘Het zwijgen over de repressie van mensenrechtenverdedigers past in een trend van ongemakkelijk stilzwijgen, waarbij Nederland weigert bondgenoot Saudi-Arabië aan te spreken op zeer ernstige mensenrechtenschendingen, waaronder oorlogsmisdaden in Jemen.’