Verkorte jaarrekening

Download hier de volledige jaarrekening en lees hier de toelichting op de jaarrekening.

 

In geval van verschillen of inconsistenties tussen de op deze site opgenomen teksten en cijfermatige opstellingen en die in de originele jaarrekening, prevaleert de laatste. In de jaarrekening is de goedkeurende controleverklaring van de onafhankelijke accountant opgenomen.

De financiële gegevens zijn ontleend aan de door het Bestuur op 14 april 2016 vastgestelde volledige jaarrekening van de Vereniging Amnesty International, Afdeling Nederland. Bij deze jaarrekening is door KPMG Accountants NV op 14 april 2016 een goedkeurende controleverklaring afgegeven.