Belang van Amnesty’s achterban

BART VAN KUIJK: ‘De respons was geweldig’

Na enkele financieel moeilijke jaren stegen in 2015 de ledeninkomsten van Amnesty Nederland weer. Manager Fondsenwerving & Marketing Bart van Kuijk over het belang van de trouwe Amnesty-achterban: ‘Toen we het zwaar hadden, konden we echt een beroep op ze doen.’

‘Het is mooi om te merken hoe trouw onze leden zijn’, zegt Bart van Kuijk. ‘Al die mensen die ons al jarenlang steunen, dat is de basis waarop Amnesty drijft. Zonder het geld van onze leden kunnen wij ons werk niet doen. En toen we in financieel zwaar weer verkeerden, hebben zij ons heel erg goed geholpen. We konden echt een extra beroep op ze doen.’

Hoe hebben jullie dat gedaan?
‘In 2015 hebben we goed gekeken naar onze leden. Wat opviel was dat velen dus zeer trouw zijn, lang lid blijven, maar ook dat ze ons al heel lang hetzelfde bedrag geven. Daarom bedachten we: als we ze nu opbellen en vragen of ze bereid zijn meer te doneren, hoe zou dat uitpakken? Het opmerkelijke was dat veel mensen vroegen: “Hoeveel geef ik eigenlijk?” En dat was vaak minder dan ze dachten. “O, zo weinig?” Veel mensen verhoogden hun bijdrage dus van harte.’

Hoeveel mensen zijn er gebeld?
‘We hebben 190 duizend mensen opgebeld: het grootste deel van onze leden dus. Ongeveer de helft van die mensen hebben we daadwerkelijk gesproken, en daarvan zei een derde: ja, ik ben zeker bereid meer te geven. Die respons was echt geweldig. Daardoor zijn we voor het eerst sinds 2009 weer gegroeid in de ledenbijdragen. Amnesty is altijd heel terughoudend geweest in het contact opnemen met de leden, dus het was best spannend hoe het zou vallen. Maar op de 190 duizend telefoontjes hebben we ongeveer honderd klachten gehad. Dat is niet veel. Dat waren mensen die belden om te zeggen: kunnen jullie in de database opnemen dat ik liever niet word gebeld? Of die zeiden: ik ben gisteren gebeld door iemand van Amnesty, klopt dat wel? De insteek van de telefoontjes was ook dat we mensen wilden bedanken voor hun jarenlange steun. We zijn blij met alle steun, dus ook met iedereen die het liever bij de huidige bijdrage hield.’

Er waren in 2015 ook veel mensen die Amnesty opnamen in hun nalatenschap.
‘Steeds meer mensen kiezen ervoor om ook na hun dood bij te dragen aan een betere wereld. Amnesty in een nalatenschap is voor ons natuurlijk een heel bijzondere opdracht: ik wil dat jullie, als ik er niet meer ben, blijven opkomen voor de mensenrechten. Als mensen daarover contact met ons opnemen, gaan wij op verzoek naar ze toe voor een gesprek. Wat wij proberen te doen is mensen die dat willen, de mogelijkheid geven zich erin te verdiepen. We faciliteren het en helpen ze met advies. Wij zullen uiteraard nooit proberen mensen te overtuigen om het te doen. Het moet altijd vanuit hun persoonlijke drijfveer gebeuren.’

Hoe ging de jaarlijkse collecte in 2015?
‘Erg goed! Er is een stabiele groep van een kleine twintigduizend mensen die ieder jaar trouw voor ons collecteren. Er zijn collectanten die halen meer dan duizend euro op, echt fantastisch. Vorig jaar was het bovendien slecht weer en uit eigen ervaring kan ik zeggen dat dat voor een collecte gunstig is. Als je helemaal doorweekt aan de deur staat, hebben mensen met je te doen. Dan geven ze volgens mij net ietsje meer.’